Fagforening

Få hjælp til ansættelse, kontrakt og dilemmaer m.v.
En fagforening udbetaler ikke dagpenge til dig når du er arbejdsløs. Fagforeningen er den organisation der står for at sikre dig mens du stadig er i arbejde. Støtter dig på din arbejdsplads og varetager dine interesser.