Vælg en side

Forskning

Forskning og god uddannelse går hånd i hånd. Uddannelsernes indhold må bestandig fornys og genovervejes. Forskningen giver et vigtigt bidrag hertil.
Du kan her finde forskningsresultater om sundhed, behandlingsformer samt laboratorieudstyr.