Kommuner

En kommune er en lokal administrativ enhed, der helt eller delvis ledes af de beboere i lokalområdet, der er valgt til det styrende organ. Kommunerne kan selvstændigt træffe beslutninger om lokale opgaver, som ikke er lovregulerede.