Miljø

Vi skal passe godt på vores miljø så den næste generation også kan have det godt.
Vores grundvand skal beskyttes så det ikke bliver forurenet af diverse kemikalier.
Vi skal genbruge vores affald, og lade være at smide plastic ud i naturen.